• Ви знаходитесь тут:

 • Головна
 • Учнівське товариство"Сузір'я"

ОНЗ Прибірське НВО

«ЗОШ І-ІІІ ст. – дитячий садок»

Правління Учнівського самоврядування від імені учнів школи, висловлюючи суверенну волю учнів, дбаючи про забезпечення прав і свобод людини-учня та гідних умов її життя, піклуючись про зміцнення учнівського самоврядування в школі, прагнучи розвинути і зміцнити демократію в суспільстві, усвідомлюючи відповідальність перед Богом, власною совістю, попереднім, нинішнім та майбутнім поколінням учнів, прийняв цей Статут – основний закон Учнівського самоврядування ОНЗ Прибірського НВО «ЗОШ І-ІІІ ст. – дитячий садок».

Загальні засади

Стаття 1. Учнівське самоврядування є добровільним об'єднанням учнів. Стаття 2. Учнівське самоврядування є організацією, що складається з людей, створена людьми і для людей. Стаття 3. Метою учнівського самоврядування є формування в учнів почуття господаря школи, класу, вміння співпрацювати на принципах партнерства, гласності, демократизму. Стаття 4. Учнівське самоврядування дбає про запровадження мови в усіх сферах діяльності школи. Стаття 5. Учнівське самоврядування сприяє вивченню мови в усіх сферах діяльності школи. Стаття 6. Учнівське самоврядування поєднує законодавчу, виконавчу та судову владу на засадах її поділу.

Права, свободи та обов'язки

Стаття 7. Усі учні школи є рівними у своїй гідності та правах. Стаття 8. Особистість кожного, хто працює чи навчається в школі, є недоторканою і ніщо не повинно загрожувати здоров'ю людини, обмежувати її права. Ображати честь і гідність. Стаття 9. Образою честі й гідності кожного, хто працює чи навчається в школі, є будь-які слова, що принижують честь, гідність іншої людини. Стаття 10. Кожен учень має право на вільний розвиток своєї особистості. Якщо при цьому не порушуються права та свободи інших людей. Стаття 11. Кожен учень має обов'язки перед суспільством та школою.

Учень зобов'язаний:

- пройти курс навчання в школі;

- подати документ, що пояснює його відсутність на уроках;

- виконувати вимоги вчителів з підготовки до уроків;

- дотримуватись норм та правил поведінки у школі.

Стаття 12. Учень має право, щоб урок закінчувався відразу після дзвінка на перерву. Стаття 13. Учень має право на свободу думки та слова, на вільне вираження своїх поглядів та переконань. Стаття 14. Кожен учень має право вільно збирати, зберігати, використовувати та поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб – на свій вибір. Ця інформація не повинна порушувати честь і гідність кожного, хто навчається чи працює в школі. Стаття 15. Кожен учень має право обирати профіль навчання, факультативи та додаткові заняття. Мистецькі гуртки, студії – на свій вибір. Стаття 16. Кожному гарантується знати свої права та обов'язки. Стаття 17. Кожен учень або працівник школи зобов'язаний неухильно додержуватися Статуту та законів Учнівського самоврядування школи. Стаття 18. Кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Стаття 19. Учні мають право брати участь в управлінні справами Учнівського самоврядування школи, вільно обирати і бути обраними до органів Учнівського самоврядування школи, подати свою пропозицію, вимогу Президентові Учнівського самоврядування школи. Стаття 20. Не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди. Стаття 21. Кожному гарантується таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції. Стаття 22. Кожен учень школи має право брати участь у будь-яких сферах шкільного життя, ініціювати будь-які форми цього життя.

Функції учнівського самоврядування в школі

 1. Забезпечення порядку в школі, організація чергувань по школі, в класах.
 2. Організація дозвілля на перервах.
 3. Проведення загальношкільних лінійок, зборів, конференцій, виставок.
 4. Організація самообслуговування в класах, контроль за дотримання санітарно- гігієнічних вимог.
 5. Організація роботи і збереження шкільного майна, води, електроенергії, підручників.
 6. Організація роботи з благоустрою території школи.
 7. Керівництво роботи гуртків у молодшій школі.
 8. Підготовка і проведення конкурсів, творчих свят, змагань.
 9. Контроль за відвідуванням учнями школи.
 10. Заслуховування звітів органів учнівського самоврядування.
 11. Організація трудових загонів старшокласників.
 12. Надання допомоги в організації оздоровчих таборів молодших школярів.
 13. Проведення соціологічних досліджень з проблем життєдіяльності учнівських колективів.
 14. Участь у розробці плану роботи школи на новий навчальний рік.
 15. Участь у проведенні педагогічних рад, на яких розглядаються питання життєдіяльності учнівських колективів.

Загальні положення

1. Вибори Президента школи проводяться за принципом загального і прямого виборчого права при таємному голосуванні.

2. Виборчий процес здійснюється на засадах вільного і рівноправного висування кандидатів кожним класом.

3. Вибори Президента школи є загальними: право обирати мають учні 5 -11 класів школи.

4. Президентом школи може бути обраний учень, якому на день виборів виповнилось 14 років і який є учнем школи.

5. Вибори Президента школи є рівними: кожен виборець має один голос.

6. Голосування на виборах є таємним.

7. Право висування кандидата в Президенти школи має кожен класний колектив. Клас може висувати кількох кандидатів у Президенти.

Мета учнівського самоврядування

Мета і завдання учнівського самоврядування у школі тісно пов’язані з роботою педагогічного колективу, який у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту». Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, іншими законодавчими актами України, рішеннями місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, власним статутом.

Мета учнівського самоврядування: залучення учнів школи до проведення навчального та навчально-виховного процесу, виховання національної свідомості, соціально активної особистості.
Кiлькiсть переглядiв: 203

Коментарi